Gun uzelf een gezond gebit

U bevindt zich hier: Home » Inschrijven 

Inschrijven

Wij nemen nog nieuwe patienten aan.

 

Het intakegesprek omvat een korte kennismaking met uw nieuwe tandarts. Uw persoonsgegevens worden geverifieerd en er wordt een beknopte gezondheidsvragenlijst bij u afgenomen. Bijzonderheden betreffende uw gezondheid en eventueel medicijngebruik moeten bekend zijn, alvorens er tandheelkundige behandelingen ingepland kunnen worden. Tevens beoordeelt de tandarts de algemene staat van uw gebit, om een inschatting te maken betreffende de benodigde tijd voor het eerste onderzoek volgend op het intakegesprek.

 

Vervolgens wordt er een afspraak met u gemaakt voor het eerste onderzoek. Tijdens dit eerste onderzoek wordt het gebit en de omringende weefsels/het tandvlees onderzocht. Eventueel noodzakelijke of door u gewenste behandelingen worden met u besproken en er wordt (boven de 250 euro) een begroting voor u opgesteld. Daarnaast zal -bij meer uitgebreide behandelingen- de tandarts met u meedenken over de voor u meest gunstige en verstandige planning van deze behandelingen.

 

Door onderstaand formulier in te vullen kunt u uw gegevens doorgeven aan de praktijk. Voor ieder gezinslid dient u een apart formulier in te vullen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Vul het formulier zo volledig mogelijk in (velden voorzien van een sterretje).

 

Persoonsgegevens

Adresgegevens

Verzekeringsgegevens

Per gezin dient er minimaal 1 persoon langs te komen voor de daadwerkelijke inschrijving. Neemt u s.v.p. de volgende papieren mee:

  • Identiteitsbewijs
  • Zorgverzekeringpasje
  • Recent (niet ouder dan 1 maand) afschrift met uw adres (bv. telefoonrekening, bankafschrift e.d.).

Dit uitsluitend ter controle van uw huidige adres

Hoe lang geleden heeft u voor het laatst een tandarts bezocht?

Wat zijn uw tandheelkundige wensen?

Belangrijke gegevens / Opmerkingen

 

Wij nodigen u na uw aanmelding uit op de praktijk waar u kennis kunt maken met het behandelend team.

 

Eerste afspraak

Tijdens een eerste afspraak bekijkt de tandarts uw actuele mondgezondheid en luistert hij of zij nauwkeurig naar uw wensen. Met u wordt een behandelplan gemaakt voor uw patientendossier. 

 

Graag vragen wij u om voor uw eerste afspraak een gezondheidsverklaring in te vullen, dat kan via onderstaande link en in de wachtkamer.

 

http://www.anamneselijst.nl/tandartspraktijk-waddinxveen-email-verificatie/

 

Behandelplan

De basis van goede mondzorg begint bij uitstekend dagelijks onderhoud en regelmatige controle bij de tandarts. Indien uw gebit onderhoud nodig heeft of restauratie verlangt, zal de tandarts met u een behandelplan maken. Hierin wordt een planning gemaakt van de voorgenomen behandeling. Eventueel kunnen in overleg en afhankelijk van de technische mogelijkheden of prioriteitenstelling behandelingen in fasen worden uitgevoerd (binnen de vergoedingen van uw verzekeraar en/of uw eigen budget). 

 

Een behandelplan wordt gemaakt ter dossiervorming en is gebaseerd op tandheelkundige noodzaak, maar kan ook betrekking hebben op de wens het gebit te verfraaien. In het behandelplan kunnen diverse oplossingen worden aangeboden, afhankelijk van tandheelkundige voorkeuren of beperkingen. Maar is ook afhankelijk van het budget voor de restauratie. De tandarts zal met u de mogelijkheden vooraf bespreken.

 

Onderdeel van het behandelplan is de begroting. Hierin worden de verwachte kosten van de voorgestelde behandeling in detail aan u gecommuniceerd. U kunt dit o.a. gebruiken om bij uw verzekeraar na te gaan, welke kosten worden vergoed. Een uitgebreid behandelplan inclusief persoonlijke toelichting en advies kent een verrichting code C28. Deze zal naast eventuele röntgenfoto's (X codes) voorafgaand aan de behandeling worden gedeclareerd (zie tarieven pagina op deze website).

 

Tenslotte kent Nederland het zogenaamde "Informed Consent". Dit houdt in, dat u als patiënt vooraf geïnformeerd wordt over het behandelplan, de alternatieven en de risico's, alvorens de behandeling wordt ingezet. U kunt gevraagd worden hiervoor te tekenen voor de behandeling, waarmee u instemt met de behandeling, kennis hebt genomen van alle voors en tegens en de eventuele consequenties.

Onze openingstijden:

Open voor behandeling volgens afspraak
Maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. (behandeling volgens afspraak)

 

Via 0182-616829 van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 -12:00 en tussen 13:00 - 17:00 uur.

 

Via info@tandarts-waddinxveen.nl kunt u ook direct uw bericht aan ons doorgeven.

 

24 uur, 7 dagen per week: op www.tandarts-waddinxveen.nl kunt u wellicht al een antwoord op uw vraag vinden.

Tandartsenpraktijk Waddinxveen

Praktijkadres
Kerkweg Oost 155A
2741 HC Waddinxveen

T. 0182-616829
E. info@tandarts-waddinxveen.nl
W. www.tandarts-waddinxveen.nl

In vijf minuten loop je van Station
Waddinxveen naar onze praktijk.

Bent u tevreden, zeg het anderen. Heeft u klachten, zeg het ons.