Gun uzelf een gezond gebit

Praktijkregelement

Met de praktijkregelementen wijzen wij u op enkele regels die in onze praktijk gelden.

De nakoming van deze regels is dan ook strikt noodzakelijk om u goed te kunnen behandelen en de optimale zorg te kunnen verlenen.

Medische gegevens
Alvorens u behandeld wordt, dient u een schriftelijke medische anamnese in te vullen. Deze medische anamnese is nodig omdat een aantal ziekten / het gebruik van medicijn(en) invloed kunnen hebben op uw (mond)gezondheid;

Bij sommige medicijnen of ziekten is het belangrijk dat de juiste lokale anesthesie(verdoving) toegediend wordt. Daarom is het belangrijk dat uw medische gegevens correct zijn vermeld;

 • Indien uw gezondheid in de loop der tijden verandert, is het van belang deze altijd aan ons door te geven;
 • Uw medische informatie- persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld;
 • Zonder uw toestemming worden geen enkele gegevens aan derden verstrekt


Inschrijven
U kunt u zich bij ons inschrijven op verschillende manieren: 


Wilt u niet lang wachten dan adviseren wij u via de website het inschrijf formulier in te vullen en aan ons te verzenden. Wij zullen dan uw persoonlijke gegevens in de computer invoeren en wordt u door ons gebeld voor een afspraak;

Bij uw eerste bezoek moeten de volgende documenten overlegd worden:

 • geldig legitimatiebewijs;
 • geldig bewijs van inschrijving ziektekostenverzekeraar
 • recent (niet ouder dan 1 maand) afschrift met uw adres (bv. telefoonrekening, bankafschrift e.d.). Dit uitsluitend ter controle van uw huidige adres.


Nieuwe patiënten
Voor nieuwe patiënten wordt eerst een controle afspraak gemaakt, waarin zijn inbegrepen:

 • Medische anamnese
 • Volledige gebitscontrole;
 • Indien noodzakelijk een OPG (overzichtsfoto) 
 • Eventueel gebitsreiniging.


Tandarts
In onze praktijk hebben wij een team aanpak, waarbij tandartsen nauw samenwerken met andere specialisten waaronder bv mondhygiëniste, kaakchirurg en implantoloog. Deze samenwerking is nodig om u doelmatig, optimaal en snel te kunnen behandelen;

Een nieuw ingeschreven patiënt wordt nooit gelijk behandeld voordat een intake consult met controle van het gebit heeft plaatsgevonden. Dit geldt uiteraard niet bij pijnklachten en/of incidentele consulten.

Afspraak maken / verzetten:
Wegens de toegenomen werk en tijdsdruk in de zorg, komt de aandacht voor de patiënt in geding;
Daar wij u goed en snel willen helpen hebben wij hiervoor uw medewerking nodig;

Voor het annuleren of verplaatsen van afspraken hanteren wij een termijn van 2 werkdagen (24 uur);
U kunt dan uitsluitend bellen tussen 9.00 en 16.00 uur van maandag t/m vrijdag;
Telefoonnummer praktijk: 0182-616829;
Spoedgevallen en pijnklachten na 17.00 uur telefoonnummer: 06-10305676;

 • Indien u uw afspraak niet nakomt (ongeacht de reden), zijn wij genoodzaakt de gereserveerde verloren tijd in rekening te brengen.
 • Op deze manier voorkomen wij onnodige wachttijden en worden pijnklachten snel geholpen.
 • Als u 3 keer uw afspraak niet nakomt, dan wordt u helaas automatisch uitgeschreven;
 • De computersysteem in onze praktijk is zodanig uitgerust dat we ten alle tijden in staat zijn de geschiedenis van de gemaakte afspraak kunnen achterhalen;
 • Na de behandeling worden direct alle vervolgafspraken gemaakt;
 • Uw afspraakkaartje is bewijs / bevestiging van uw afspraak, daarom dient u dit altijd mee te nemen.


Wegblijftarief
Tandartsenpraktijk Waddinxveen is continu bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Goede zorg betekent ook dat u snel bij ons terecht kunt. Als patiënten niet op een afspraak kunnen komen, op tijd afbellen, blijven de wachttijden zo kort mogelijk. Tandartsenpraktijk Waddinxveen hanteert daarom een wegblijftarief voor patiënten die zonder tijdig af te zeggen wegblijven op een afspraak.

Het komt regelmatig voor dat een patiënt wegblijft op een afspraak bij een van onze behandelaars. Dit is vervelend voor de zorgverlener die zijn tijd niet efficiënt kan benutten en voor andere patiënten die een afspraak moeten maken. Om patiënten te stimuleren de gemaakte afspraken na te komen, brengt Tandartsenpraktijk Waddinxveen daarom een wegblijftarief in rekening dat kan variëren van € 35,- tot € 200,- afhankelijk van de verloren / gereserveerde tijd en de frequentie. Dit bedrag kunt u bij de meeste zorgverzekeraars niet declareren en is onder voorbehoud van wijzigingen.

De kosten en vergoeding van uw behandeling
Heeft u een uitgebreide tandartspolis, dan zullen de behandelingen van de tandarts voor een groot deel vergoed worden door uw verzekeringsmaatschappij, wel adviseren wij u vooraf altijd contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij. Voor het niet vergoeden van behandeling(en) kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

Met betrekking tot de stabiliteit van uw mondgezondheid is het van belang, dat u uw recall afspraken (onderhoudsafspraken en controle afspraken) altijd nakomt;

U moet zelf bijhouden wanneer u weer op controle moet komen.

Tenslotte uw nota

 • Na iedere behandeling stuurt Tandartsenpraktijk Waddinxveen de nota naar uw verzekering waarna u eventueel een nota ontvangt voor uw eigen bijdrage. 
 • Indien u geen ziektenkostenverzekering heeft ontvangt u direct de nota aan de balie, welke u per pin of contant kunt betalen aan de balie.
 • Betaal altijd uw rekening op tijd, zo voorkomt u onnodige verhogingen. 
 • Helaas kunnen wij patiënten met openstaande rekening(en) niet behandelen. Deze patiënten dienen eerst de openstaande nota(s) te voldoen;
 • Wijziging in uw persoonlijke situatie (adres, telefoonnummer, verzekering etc.) dient u aan ons te melden.


Klachten

 • Heeft u klachten m.b.t. uw nota of behandeling, dient u dit schriftelijk te melden aan de praktijk;
 • Vermeld in uw brief duidelijk de reden van de klacht en voeg een kopie van de nota bij;
 • De klachten worden extern behandeld; dus voor de afwikkeling hoeft u persoonlijk niet aanwezig te zijn;
 • Mondelinge klachten worden helaas niet in behandeling genomen;
 • De klachten betreffende nota’s van niet nagekomen afspraken worden helaas niet in behandeling genomen.
 • Wij kunnen hiervoor geen uitzonderingen maken.


Overdragen van uw dossier

 • Verzoek tot overdragen van uw dossier aan uw nieuwe tandarts dient altijd schriftelijk danwel persoonlijk op afspraak plaats te vinden. Wij sturen patiëntengegevens nooit per post i.v.m. zoekraken en privacy.
 • NMT-praktijkrichtlijn Patiëntendossier. Een NMT-praktijkrichtlijn is een leidraad ten behoeve van de tandheelkundige praktijkvoering. Inzage in, afschrift van, aanvulling op, correctie en afscherming van, verwijderingen vernietiging van het patiëntendossier. Het dossier en de zich daarin bevindende röntgenfoto’s zijn geen eigendom van de patiënt. Wel heeftde patiënt met betrekking tot het dossier een aantal wettelijke rechten die door de tandartsgerespecteerd moeten worden.De tandarts verstrekt aan de patiënt desgevraagd zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen vier weken, inzage in en afschrift van de geregistreerde gegevens in het dossier, met uitzondering van degegevens van iemand anders en de persoonlijke werkaantekeningen van de tandarts.
 • TP Waddinxveen is wettelijk verplicht uw patiëntdossier bij de houden. In uw dossier staan alle gegevens over uw behandeling. U heeft het recht uw dossier in te zien. Uw patiëntdossier: TP Waddinxveen heeft een digitaal patiëntensysteem, hierin staat uw persoonlijke dossier. Uw dossier bevat alle medische informatie en ook eventuele correspondentie met andere zorgverleners. Bewaartermijn van uw dossier: Een patiëntendossier is eigendom van TP Waddinxveen. Na het verbreken van uw behandelovereenkomst met TP Waddinxveen, bewaart TP Waddinxveen uw dossier gedurende de wettelijke termijn van 15 jaar (WGBO, Wet op de geneeskundigenbehandelingsovereenkomst). Als - de gegeven zorg - vraagt dat uw dossier langer dan 15 jaar wordt bewaard, dan heeft TP Waddinxveen de plicht uw dossier te bewaren.


Tolk
Indien u de Nederlandse taal niet (geheel) beheerst dan verzoeken wij altijd iemand mee te nemen die het woord voor u kan doen.

Overige

 • Het is verboden te roken in het pand;
 • Er mogen niet meer dan 2 personen tegelijkertijd in de behandelkamer aanwezig zijn;
 • Van alle behandelingen is informatie te vinden op onze website;


Wijzigingen in adres, telefoonnummer, tenaamstelling, verzekeringsgegevens etc. dient u tijdig aan ons te melden. Dit kunt u mondeling, telefonisch en via deze website doen;

Annuleringen van afspraken kunt u telefonisch of per mail doen (indien minimaal 24 uur vantevoren is dit kostenloos);

Vergeet niet na elke behandeling uw vervolg afspraak te maken, wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden dat de afspraak(en) niet gemaakt zijn.

Wij danken u hartelijk voor uw aandacht!!!

Onze openingstijden:

Open voor behandeling volgens afspraak
Maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. (behandeling volgens afspraak)

 

Via 0182-616829 van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 -12:00 en tussen 13:00 - 17:00 uur.

 

Via info@tandarts-waddinxveen.nl kunt u ook direct uw bericht aan ons doorgeven.

 

24 uur, 7 dagen per week: op www.tandarts-waddinxveen.nl kunt u wellicht al een antwoord op uw vraag vinden.

Tandartsenpraktijk Waddinxveen

Praktijkadres
Kerkweg Oost 155A
2741 HC Waddinxveen

T. 0182-616829
E. info@tandarts-waddinxveen.nl
W. www.tandarts-waddinxveen.nl

In vijf minuten loop je van Station
Waddinxveen naar onze praktijk.

Bent u tevreden, zeg het anderen. Heeft u klachten, zeg het ons.