Gun uzelf een gezond gebit

U bevindt zich hier: Home » Tarieven 

Tarieven

Tweemaal per jaar een controle bij uw tandarts kost u slechts 40,16 euro op jaarbasis oftewel omgerekend nog geen 3,35 euro per maand en is een uitstekende investering in een gezond gebit! De uiteindelijke investering in een gezond gebit is een optelling van code’s. En is afhankelijk van uw gebitssituatie en uw -wensen.

 

Algemene informatie

Het is voor ons heel belangrijk dat u zich op uw gemak voelt in onze praktijk. Wij proberen u zoveel mogelijk te betrekken bij de behandeling. De tandartsen zullen in veel gevallen een behandelplan voor u opstellen en met u bespreken. Tandartsenpraktijk Waddinxveen is een praktijk met veel specialisaties. Alle behandelingen vinden plaats volgens door de NZa vastgestelde tarieven.
Deze kunt u vinden op: www.tandartstarieven.nl U kunt hier ook lezen waar een UPTcode voor staat.

 

Consultatie en diagnostiek »
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
C11   Periodieke controle  € 21,08
C13   Probleemgericht consult  € 21,08
C22   Schriftelijke medische anamnese  € 21,08
C28   Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan  € 97,13
C29  * Studiemodellen t.b.v. behandelplan  € 26,42
C65   Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak  €  52,85
C70   Keuringsrapport met bitewingfoto's  €  **
C75   Keuringsrapport zonder bitewingfoto's  €  **
C76   Afgifte gezondheidsverklaring  €  **
C80   Mondzorg aan huis  €  15,85
C84   Voorbereiding behandeling onder algehele narcose  €  42,28
C85   Weekendbehandeling  €  20,08
C86   Avondbehandeling  €  20,08
C87   Nachtbehandeling  €  20,08
C90   Niet nagekomen afspraak  €  **
Wortelkanaalbehandelingen »
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
E01   Wortelkanaalbehandeling consult 20,08
E02   Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 36,99
E03   Consult na tandheelkundig ongeval 29,07
E04   Toeslag voor kosten bij gebruik roterende nikkel-titanium instrumenten 42,28
E13   Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal 95,13
E14   Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen 137,41
E16   Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen 179,69
E17   Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen 221,97
E19   Insluiten calciumhydroxide per element per zitting 15,85
E31   Snij-/ hoektand 105,70
E32   Premolaar 147,98
E33   Molaar 190,26
E34 * Aanbrengen retrograde vulling 21,14
E36 * Het trekken van een element met re-implantatie 73,99
E37   Kijkoperatie 63,42
E40   Directe pulpa-overkapping 26,,42
E42   Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval 10,57
E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval 21,14
E44   Verwijdering spalk 5,28
E45   Aanbrengen rubberdam 10,57
E51   Verwijderen van kroon of brug 31,71
E52   Moeilijke wortelkanaalopening 26,42
E53   Verwijderen van wortelstift 36,99
E54   Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal 26,42
E55   Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal 26,42
E56   Voortgezette behandeling met iatrogene schade 36,99
E57   Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie 26,42
E60   Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel 42,28
E61   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting 73,99
E62   Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting 47,56
E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) 39,64
E64   Afsluiting van open wortelpunt 42,28
E66   Wortelkanaalbehandeling van melkelement 42,28
E77   Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal 52,85
E78   Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal 26,42
E85   Elektronische lengtebepaling 13,21
E86   Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling 71,35
E87   Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling 52,85
E90   Inwendig bleken, eerste zitting 42,28
E95   Inwendig bleken, elke volgende zitting 15,85
E97 * Uitwendig bleken per kaak 6606
E98   Materialen voor thuisbleken **
Kaakgewrichtbehandelingen »
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
G01   Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) 132,12
G02   Spieractiviteitsmeting en registratie 84,56
G03   Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtbehandeling 58,13
G10   Niet standaard beetregistratie 79,27
G11   Scharnierasbepaling 79,27
G12   Centrale relatiebepaling 73,99
G13   Protrale/laterale bepalingen 52,85
G14   Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie              475,64
G15   Voor het behouden van beethoogte 26,42
G16   Therapeutische positiebepaling 26,42
G20   Beetregistratie intra-oraal 52,85
G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding 52,85
G61   Instructie spieroefeningen 52,85
G62 * Occlusale spalk 142,69
G63 * Repositiespalk 211,40
G64   Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties 26,42
G65 * Indirect planmatig inslijpen 290,67
G66   Biofeedbacktherapie 47,56
G67   Behandeling triggerpoint 57,13
G69 * Opbeetplaat 58,13
G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) 264,25
G72   Controlebezoek MRA 26,42
G73 * Reparatie MRA met afdruk 42,28
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) »
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
H11   Trekken tand of kies 39,64
H16   Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant 29,60
H21   Kosten hechtmateriaal

5,70

H26   Hechten weke delen 58,13
H35   Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap 63,42
H40   Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak 47,56
H41   Verwijderen van het tongriempje of lipbandje 31,71
H42   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting 63,42
H43   Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting 84,56
H44   Primaire antrumsluiting 58,13
H50   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling 52,85
H55   Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling 15,85
H59   Behandeling kaakbreuk, per kaak 73,99
H60   Marsupialisatie 73,99
H65   Primaire sluiting 142,69
H70   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak 73,99
H75   Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak 142,69
H80   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak 100,41
H85   Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak 169,12
H90   Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B. 52,85
Implantaten »
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
J01   Initieel onderzoek implantologie 58,46
J02   Verlengd onderzoek implantologie 89,95
J03 * Proefopstelling 12,43
J05   Implantaatpositionering op grond van CT-scan 40,48
J06   Vrijleggen foramen mentale 26,98
J07   Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik **
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond 17,99
J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft 215,87
J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting 134,92
J11   Prepareren donorplaats 121,43
J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 130,42
J13 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting 62,96
J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft 76,45
J16 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft 76,45
J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte 116,93
J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad 53,97
J19   Toeslag esthetische zone 58,46
J20 * Plaatsen eerste implantaat per kaak 205,53
J21 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, dezelfde wond 73,76
J22 * Plaatsen elk volgend implantaat in dezelfde kaak, andere wond 103,44
J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) 67,46
J24 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), dezelfde wond 22,49
J25 * Plaatsen volgende Healing Abutment (wondheler), andere wond 40,48
J26   Moeizaam verwijderen implantaat 148,41
J27 * Vervangen implantaat 205,53
J30   Bindweefseltransplantaat, eerste €  94,44
J31   Volgende bindweefseltransplantaat 44,97
J32 * Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef 103,44
J40 * Twee magneten/drukknoppen 139,42
J41 * Elke volgende magneet, drukknop 31,48
J42 * Staaf tussen twee implantaten 184,39
J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak 58,46
J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon 22,49
J50 * Boven- en onder klikgebit 463,22
J51 * Onder-klikgebit 301,32
J52 * Boven- klikgebit 301,32
J53 * Omvorming klikgebit 89,95
J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten 116,93
J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten 134,92
J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten 157,40
J57   Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten 76,45
J58   Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €  98,94
J59   Toeslag vervangings-klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten 121,43
J60   Specifiek consult nazorg implantologie 49,47
J61   Uitgebreid consult nazorg implantologie 80,95
J70 * Opvullen zonder staafdemontage 125,92
J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten 157,40
J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten 179,89
J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten 202,38
J74 * Reparatie zonder staafdemontage 49,47
J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten 94,44
J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten 116,93
J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten 139,42
J97   Overheadkosten implantaten 164,49
J98   Overheadkosten pre-implantologische €  93,66
Preventieve mondzorg »
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
M01   Preventieve voorlichting en/of instructie 11,85
M02   Consult voor evaluatie van preventie 11,85
M03   Gebitsreiniging 11,85
M05   Beslijpen en/ of behandelen melkelement 23,78
M10   Fluoride applicatie, methode I 26,42
M20   Fluoride applicatie, methode II 21,06
M32 * Eenvoudig bacteriologisch onderzoek 15,85
M61 * Mondbeschermer 23,78
Kunstgebitten »
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw 36,99
P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw 79,27
P03 * Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw 52,85
P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw 79,27
P06   Tissue conditioning volledig kunstgebit 36,99
P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk 15,85
P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk 42,28
P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen 79,27
P14   Individuele afdruk met randopbouw 58,13
P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen 158,55
P16   Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 58,13
P17   Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur 52,85
P18   Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars 15,85
P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak 158,55
P25 * Volledig kunstgebit onderkaak 211,40
P27   Reoccluderen 52,85
P28   Naregistratie en remounten €  52,85
P29   Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingsprothese 42,28
P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak 342,24
P31 * Wortelkap met stift 132,12
P32   Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling cq staafhuls 79,27
P33   Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling 52,85
P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen 216,68
P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen 295,96
P36   Individuele afdruk zonder randopbouw €  26,42
P37   Frontopstelling in aparte zitting 31,71
P38   Toeslag voor bepaling verticale beet hoogte met behulp van specifieke apparatuur 58,13
P39   Toeslag voor bepaling neutrale zone 79,27
P40   Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief, verhoogd met per immediaat te vervangen element 13,21
P41   Toeslag voor relinen van alginaatafdruk 26,42
P42   Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling €  26,42
P43   Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen 31,71
P45 * Noodkunstgebit 105,70
P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect zonder randopbouw 36,99
P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit /framekunstgebit, indirect met randopbouw 79,27
P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw 52,85
P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw 79,27
P56   Tissue conditioning gedeeltelijke kunstgebit of framekunstgebit 36,86
P57 * Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, zonder afdruk €  15,85
P58 * Reparatie gedeeltelijk(e) kunstgebit/framekunstgebit, met afdruk 42,28
P60   Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit 31,71
P65   Planmatig inslijpen van bestaande kunstgebit 26,42
P70 * Opvullen overkappingsprothese op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage 147,98
P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk 42,28
P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk 42,28
 
Kronen en bruggen »
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
R08 * Eenvlaks composiet inlay 63,42
R09 * Tweevlaks composiet inlay 121,55
R10 * Drievlaks composiet inlay 158,55
R11 * Eenvlaksinlay 94,13
R12 * Tweevlaksinlay 147,98
R13 * Drievlaksinlay 211,40
R14   Toeslag voor aangegoten pin, per pin 26,42
R24 * Kroon 232,54
R28 * Endokroon, indirect vervaardigd 63,42
R29   Roestvrijstalen kroon, kunstharsvoorziening 52,85
R31   Opbouw plastisch materiaal 31,85
R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode 52,85
R33 * Gegoten opbouw, directe methode 105,70
R40 * Eerste brugtussendeel 158,55
R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 79,27
R46 * Brugverankering, per anker 52,85
R49   Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen 132,12
R50 * Metalen fixatiekap met afdruk 26,42
R55 * Gipsslot met extra afdruk 26,42
R60 * Plakbrug zonder preparatie 105,70
R61 * Plakbrug met preparatie 158,55
R65   Toeslag voor elke volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel 36,99
R66   Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee 21,14
R70   Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker 58,13
R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metaal/porselein kroon in de mond  58,13
R72   Vernieuwen schildje van plastisch materiaal 31,71
R73   Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje 21,14
R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties 21,14
R75   Opnieuw vastzetten plakbrug 52,85
R76   Extra toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon 26,42
R77   Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element 26,42
R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie 63,42
R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie 105,70
R80 * Temporaire, eerste voorziening 26,42
R85 * Temporaire, volgende voorziening 10,57
R90 * Gedeeltelijk voltooid werk **
Tandvleesbehandelingen »
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
T11   Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus 140,05
T12   Onderzoek van het tandvlees parodontiumstatus 153,26
T21   Grondig reinigen wortel door een tandarts, per element 28,54
T22   Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element 21,14
T31   Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling 81,92
T32   Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling 95,13
T33   Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling 42,28
T51   Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 73,99
T52   Kort consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 55,49
T53   Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 106,76
T54   Standaard consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 80,33
T55   Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een tandarts 142,16
T56   Uitgebreid consult nazorg tandvleesbehandeling door een mondhygiënist 106,76
T57   Toepassing lokaal medicament 57,08
T60   Evaluatie-onderzoek met pocketstatus 140,05
T61   Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 153,26
T70   Flapoperatie tussen 2 elementen 171,76
T71   Flapoperatie per sextant (één zesde deel) 264,25
T72   Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel) 317,10
T73   Directe post-operatieve zorg, kort 52,85
T74   Directe post-operatieve zorg, uitgebreid 142,16
T75   Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus 137,41
T76   Tuber- of retromolaarplastiek 66,06
T80   Tandvleestransplantaat 113,63
T81   Tuber- of retromolaarplastiek 92,49
T82   Tandvleescorrectie per element 50,21
T83   Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) 131,12
T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) 317,10
T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (éénzesde deel), per element 105,70
T86   Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal 171,76
T87   Kroonverlenging per element 171,76
T88   Kroonverlenging per sextant 315,10
T89   Directe postoperatieve zorg, kort 52,85
T90   Directe postoperatieve zorg, uitgebreid 142,16
T91   Pocketregistratie 31,71
T92   Parodontiumregistratie 63,42
T93 * Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling 36,99
T94   Behandeling tandvleesabces 71,35
T95 * (Draad)Spalk 21,14
Uurtarieven »
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
U05 * Uurtarief (U10) in eenheden van 5 minuten 13,84
U10 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten 173,76
Vullingen »
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
V71   Eénvlaksvulling amalgaan 22,20
V72   Tweevlaksvulling amalgaan 35,41
V73   Drievlaksvulling   amalgaan 45,98
V74   Meervlaksvulling  amalgaan 64,48
V81   Eenvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer 32,77
V82   Tweevlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer 45,98
V83   Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer 56,55
V84   Meervlaksvulling glasionomeer/ glascarbomeer/ compomeer 75,05
V91   Eenvlaksvulling composiet 42,28
V92   Tweevlaksvulling composiet 55,49
V93    Drievlaksvulling composiet 66,06
V94   Meervlaksvulling composiet 84,56
V15 * Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal 63,42
V30 * Fissuurlak eerste element 23,78
V35 * Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting 13,21
V40   Het polijsten van amalgaamvullingen, bijwerken van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie van medicament. 5,28
V50   Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje 10,57
V70   Parapulpaire stift 10,57
V80   Wortelkanaalstift 18,50
V85   Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element 7,93
Maken en beoordelen foto's »
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
X10   Kleine röntgenfoto 14,80
X21   Kaakoverzichtsfoto 63,42
X22   Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak 63,42
X24   Schedelfoto 28,54
X25   Maken meerdimensionale kaakfoto 126,84
X26   Beoordelen meerdimensionale kaakfoto 52,85
Abonnementstarieven »
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
Z10 * Abonnement categorie A 6,87
Z20 * Abonnement categorie B 10,57
Z30 * Abonnement categorie C 14,27
Z40 * Abonnement categorie D 17,44
Z50 * Abonnement categorie E 21,14
Z60 * Abonnement categorie F 5,81
Verdoving »
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
A10   Geleidings- en/of infiltratie verdoving  € 13,21
A15   Oppervlakte verdoving  € 6,87
A20   Behandeling onder algehele narcose  €  ***
Verdoving door middel van een roesje »
CODEM/T*PRESTATIESTARIEF
B10   Introductie roesje (lachgassedatie)  € 26,42
B11   Toediening roesje (lachgassedatie)  € 26,42
B12   Overheadkosten roesje (lachgassedatie)  € 34,44

Onze openingstijden:

Open voor behandeling volgens afspraak
Maandag t/m donderdag van 9.00-12.00 uur en van 13.00-17.00 uur. (behandeling volgens afspraak)

 

Via 0182-616829 van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 -12:00 en tussen 13:00 - 17:00 uur.

 

Via info@tandarts-waddinxveen.nl kunt u ook direct uw bericht aan ons doorgeven.

 

24 uur, 7 dagen per week: op www.tandarts-waddinxveen.nl kunt u wellicht al een antwoord op uw vraag vinden.

Tandartsenpraktijk Waddinxveen

Praktijkadres
Kerkweg Oost 155A
2741 HC Waddinxveen

T. 0182-616829
E. info@tandarts-waddinxveen.nl
W. www.tandarts-waddinxveen.nl

In vijf minuten loop je van Station
Waddinxveen naar onze praktijk.

Bent u tevreden, zeg het anderen. Heeft u klachten, zeg het ons.